Lĩnh vực hoạt động

Nhằm đáp ứng nhu cầu về nguồn lao động đa dạng của các doanh nghiệp hiện nay, Phát Nhân Tâm chú trọng cung cấp các dịch vụ chính như:

  • Cung ứng lao động

  • Lao động thời vụ

  • Logistics

  • Đóng gói hàng hóa

  • Làm gia công

  • Lắp ráp linh kiện

  • May mặc

  • Bảo vệ

Đối tác